Leczenie raka piersi. Część II.

AILIS leczenie raka piersi
leczenie raka piersi

Systemowe leczenie raka piersi oznacza leczenie uogólnione, które ma wpływ na cały nasz organizm. Stosowane jest w celu wyeliminowania komórek raka nawet z najdalszych zakątków naszego ciała. 

 

Poprzednia część artykułu poświęcona była miejscowy metodom leczenia raka piersi, takim jak leczenie chirurgiczne i radioterapia. W tej części zapoznasz się z systemowymi metodami leczenia raka piersi.

 

W medycznej literaturze systemowe leczenie raka piersi dzielone jest zazwyczaj na chemioterapię, terapię hormonalną, terapię celowaną i immunoterapię.

 

 

Chemioterapia w przypadku raka piersi

 

W czasie chemioterapii stosowane są leki spowalniające wzrost nowotworu lub powodujące jego obumarcie. Mogą być one podawane doustnie lub dożylnie. Nie wszystkie kobiety muszą poddawać się chemioterapii, ale może być pomocna w niektórych przypadkach. Jeśli jest stosowana przed leczeniem chirurgicznym (operacją), mówimy o chemioterapii neoadjuwantowej. Ma ona na celu zmniejszenie masy guza przed zabiegiem. Jeśli podawana jest po operacji, mamy do czynienia z chemioterapię adjuwantową. Obie metody mają również na celu wyeliminowanie mikroprzerzutów, które mogły ulec rozsiewowi w organizmie. W przypadku zaawansowanego nowotworu, chemioterapia może być także główną metodą leczenia.

 

 

Terapia hormonalna

 

Terapia hormonalna raka piersi ma zastosowanie w niektórych przypadkach. Pewne typy raka piersi są zależne od hormonów naturalnie występujących w naszym ciele, takich jak estrogen czy progesteron. Ich obecność stymuluje nowotwór do wzrostu. We wszystkich przypadkach sprawdza się, czy wykryta złośliwa zmiana jest zależna od estrogenu. Jeśli jest, określany ją jako (ER+). Stosowana w tym przypadku hormonoterapia blokuje wpływ estrogenu na zmienione nowotworowo tkanki. Może być zastosowana przed leczeniem chirurgicznym i po nim oraz w przypadku rozsiewu lub nawrotu choroby. Można ją także łączyć z chemioterapią i radioterapią. Nie jest jasne, czy terapia hormonalna jest pomocna w każdym przypadku raka zależnego od progesteronu.

 

 

Terapia celowana

 

Terapia celowana skierowana jest przeciw tym komórkom nowotworowym, które posiadają cechy łatwo wyróżniające je od pozostałych komórek naszego ciała. Mogą to być na przykład określone biała lub geny. Terapia celowana wykorzystuje najnowsze zdobycze bioinżynierii. Podczas leczenia stosowane są specjalnie zaprojektowane biologicznie aktywne cząsteczki, takie jak przeciwciała, rozpoznające określony typ komórek rakowych. Jest to metoda, którą można z sukcesem łączyć z pozostałymi dostępnymi sposobami walki z rakiem, takimi jak leczenie operacyjne i radioterapia.

 

 

Immunoterapia

 

Kolejnym narzędziem walki z rakiem piersi okazuje się immunoterapia. Zazwyczaj nasz system odpornościowy nie jest w stanie wykrywać i efektywnie zwalczać zmian nowotworowych. Immunoterapia ma na celu pomóc organizmowi rozpoznać chorobę i zmobilizować system odpornościowy do reakcji. Obecnie istnieje tylko ograniczona liczba metod immunoterapii, które mogą pomóc tylko w określonych przypadkach. Nie ulega jednak wątpliwości, że zmieni się to z czasem.

 

 

Jeśli zmagasz się z chorobą odporną na powszechnie stosowane i dostępne metody leczenia, możesz rozważyć udział jako ochotnik w badaniach klinicznych. Udział w takim badaniu daje dostęp do nowych, niewprowadzonych jeszcze na rynek metod leczenia. Mogą one pomóc Ci w walce z nowotworem, ale są również obarczone ryzykiem niepowodzenia i jak każda terapia, mają swoje skutki uboczne.

Co ważne, decyzja o doborze odpowiedniej metody leczenia powinna zostać podjęta wspólnie z Twoim lekarzem. Weźmie on pod uwagę również takie czynniki jak twój ogólny stan zdrowia, twoje pozostałe choroby, stopień zaawansowania raka piersi oraz dostępność danej metody leczenia. Poinformuje Cię także o rezultatach zastosowanej terapii, powiązanym z nią ryzyku oraz spodziewanych skutkach ubocznych. Możesz też poszukać grup wsparcia, gdzie spotkasz sobie podobne osoby i zdobędziesz wiedzę z pierwszej ręki na temat terapii.

 

 

 

 

 

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

w kategorii: 

Masz pytania? Napisz do nas!

Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną

*Proszę wypełnić wszystkie pola prawidłowo

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego, zwykle odpowiadamy w ciągu 24h.