Leczenie raka piersi. Część I.

AILIS rak piersi

Czasem życie stawia przed nami wyzwania. Aby im sprostać, potrzebujemy wiarygodnych informacji. W przypadku raka piersi dobór właściwej metody leczenia powinien być dokonany również z Twoim udziałem.

 

Dwa uniwersalne cele terapii nowotworowej to usunięcie z ciała zmienionych komórek i tkanek w jak największym stopniu oraz zapobieganie nawrotom choroby (wznowom). W przypadku bardzo zaawansowanego nowotworu najlepszym wyborem może być leczenie paliatywne. Ma ono na celu łagodzenie objawów choroby i poprawę komfortu życia. 

 

Metody leczenia raka piersi możemy podzielić na leczenie miejscowe i leczenie systemowe. Mogą być one ze sobą łączone w różnych kombinacjach, aby jak najlepiej dopasować terapię do pacjenta. Cały czas opracowywane są także nowe sposoby diagnozy i leczenia raka. Jeśli sytuacja tego wymaga, rozważ udział w badaniach klinicznych, podczas których są testowane.

 

 

Metody miejscowego leczenia raka piersi.

 

 

Miejscowe leczenie nowotworu koncentruje się na jednym, wybranym miejscu, w którym znajduje się ognisko choroby. Wyróżniamy tutaj 2 metody:

 

 

Leczenie chirurgiczne

 

Leczenie to pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty, jeśli nie doszło jeszcze do rozsiewu nowotworu w organizmie (nie są obecne przerzuty). Ma także zastosowanie w przypadkach bardziej zaawansowanego raka piersi, ponieważ zmniejsza masę guza oraz pozwala zmniejszyć takie objawy choroby, jak dolegliwości bólowe. Kobiety, u których nowotwór piersi został wykryty wcześnie, mogą dokonać wyboru między mastektomią (całkowitym usunięciem piersi) a zabiegiem oszczędzającym pierś. W tym ostatnim przypadku konieczna może być uzupełniająca radioterapia.

 

Odmianą leczenia chirurgicznego jest zabieg usunięcia kilku (biopsja węzłów) lub większej grupy węzłów chłonnych spod pachy. Ma to na celu ograniczenie szerzenia się nowotworu i ocenę jego zaawansowania (tzw. staging).

 

 

Radioterapia

 

Radioterapia to metoda używająca promieniowania rentgenowskiego (lub innych cząstek, takich jak protony) o wysokiej energii. Najbardziej wrażliwe na promieniowanie w naszym organizmie są tkanki o szybkim tempie wzrostu (częstych podziałach komórek), co jest również cechą raka piersi. Dzięki temu możliwe jest niszczenie ognisk nowotworowych w wybranych miejscach.

Radioterapia stosowana jest zazwyczaj w miejscu leczenia chirurgicznego, aby upewnić się, że wszystkie komórki rakowe zostały wyeliminowane. Używana jest także jako metoda leczenia przerzutów, zwłaszcza tych zlokalizowanych w kościach lub mózgu.

Podstawowe rodzaje radioterapii to radioterapia ze źródła zewnętrznego i brachyterapia. Pierwsza z tych metod posiłkuje się zewnętrznym źródłem promieniowania. Stosowana jest ona relatywnie często po zabiegu chirurgicznym, kiedy rana uległa już wygojeniu.  Brachyterapia polega na wszyciu w okolice zmienionych chorobowo tkanek izotopu promieniotwórczego – można więc określić ją jako radioterapię wewnętrzną.

 

Opisane powyżej metody leczenia miejscowego można z powodzeniem łączyć z innymi metodami leczenia raka piersi, opisanymi w drugiej części tego artykułu.

 

 

 

 

 

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

w kategorii: 
AILIS

Masz pytania? Napisz do nas!

Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną

*Proszę wypełnić wszystkie pola prawidłowo

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego, zwykle odpowiadamy w ciągu 24h.