Czym jest tzw. “Prawo gęstej piersi”?

gęste piersi

W marcu 2019 amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wprowadziła nowe wytyczne obowiązujące placówki przeprowadzające badania mammograficzne. Zgodnie z nimi kobiety z tzw. gęstymi piersiami powinny być lepiej poinformowane o budowie ich piersi i skuteczności samego badania.  Jak więc zmieniło się prawo w Stanach Zjednoczonych i co nazywamy obecnie ‘prawem gęstej piersi’?

 

 

Za określeniem ‘prawo gęstej piersi’ kryje się szereg zmian prawnych, które obowiązują obecnie placówki oferujące badania mammograficzne w USA. Przypominamy, mammografia jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych do wczesnego wykrywania raka piersi (Przeczytaj więcej informacji na temat badania mammograficznego).

 

Po raz pierwszy prawo to weszło w życie w stanie Connecticut w 2009 roku, co zapoczątkowało proces wprowadzania zmian również w innych stanach. Prawo to zobowiązuje placówki przeprowadzające badania mammograficzne do informowania pacjentek czy w wyniku badania mammograficznego uwidoczniono u nich gęstą strukturę piersi.  Zmiana ta miała na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat gęstych piersi i ryzyka z tym związanego.

 

 

Czym są gęste piersi?

 

 

Piersi o takiej budowie są częstym zjawiskiem wśród kobiet. To piersi, w których tkanka gruczołowa i łączna przeważa nad tkanką tłuszczową. Szacuje się, że około połowa kobiet na świecie ma właśnie taką strukturę piersi. Niestety, taka budowa piersi obniża skuteczność  mammografii jako metody przesiewowej w kierunku wykrywania raka piersi. Ponadto posiadaczki gęstych piersi bardziej narażone są na wystąpienie nowotworu.

 

 

Prawa kobiet o gęstej budowie piersi

 

 

W marcu 2019 FDA wprowadziła ogólnokrajowe standardy informowania pacjentek w zakresie budowy piersi, a w szczególności gęstych piersi. Od tego momentu placówki przeprowadzające badania mammograficzne mają obowiązek:

 

  • opracowania jasnego systemu materiałów informacyjnych dla pacjentek (m.in. ulotek) na temat budowy piersi,
  • opracowania systemu opisu wyniku badania, tak żeby każda pacjentka wiedziała jaką wartość diagnostyczną w przypadku jej budowy piersi ma to badanie,
  • zwrotnego informowania lekarza kierującego na badanie o gęstej budowie piersi pacjentki,
  • informowania pacjentek, u których wykryto gęstą budowę piersi o mniejszej wartości diagnostycznej badania i zwiększonym ryzyku zachorowania,
  • informowania pacjentek posiadających gęste piersi o prawie do konsultacji z lekarzem prowadzącym, który odpowie na wszystkie pytania i określi dalsze postępowanie,
  • określania kwalifikacji lekarza interpretującego wynik badania mammograficznego.

 

Takie zmiany miały na celu zbudowanie świadomości problemu gęstych piersi oraz zwrócenie uwagi na ograniczone możliwości diagnostyczne w tym zakresie. Od tego czasu kobiety w USA, które poddają się badaniom mammograficznym, są lepiej poinformowane, a placówki przeprowadzające badania funkcjonują zgodnie z przyjętymi standardami. 

 

 

Informacje dla pacjentek o gęstej budowie piersi 

 

 

Na chwilę obecną [stan na 5 stycznia 2021] 37 stanów USA i Dystrykt Kolumbii w mniejszym lub większym stopniu wprowadził odpowiednie regulacje wiążące się z tzw. ‘prawem gęstej piersi’. W niektórych stanach podczas kontroli mammograficznej pacjentki muszą tylko zostać poinformowane o tym, czym są i z jakim ryzykiem wiążą się gęste piersi, a niektóre stany wymagają również udzielenia informacji po badaniu o tym, czy w jego trakcie uwidoczniono właśnie taką strukturę piersi.

 

Obecnie w Polsce nie obowiązuje tzw. „prawo gęstej piersi”, brakuje standardów w zakresie informowania kobiet o budowie ich piersi oraz wpływie na efektywność badań przesiewowych. Dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości w tym zakresie. W AILIS kładziemy duży nacisk na to, aby rozpowszechnić wiedzę i edukować kobiety na temat gęstej budowy piersi oraz wdrożyć technologię wczesnego wykrywania raka piersi, która będzie w pełni skuteczna wśród kobiet o gęstych piersiach czy małych miseczkach. 

 

 

Dowiedz się w jaki sposób AILIS wykrywa zmiany nowotworowe w gęstych piersiach na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju.

 

 

AILIS breast cancer prediction technology

 

 

O gęstych piersiach dowiesz się więcej z poniższych artykułów:

 

 

 

 

Bibliografia

 

  1. Dehkordy, Soudabeh Fazeli, and Ruth C. Carlos. “Dense Breast Legislation in the United States: State of the States.” Journal of the American College of Radiology, vol. 10, no. 12, Dec. 2013, pp. 899–902, 10.1016/j.jacr.2013.09.007. Accessed 9 Jan. 2021.
  2. “National Reporting Standard.” DenseBreast-Info, Inc., 28 Mar. 2019, densebreast-info.org/legislative-information/national-reporting-standard/. Accessed 9 Jan. 2021.
  3. “Patient Questions And Answers.” DenseBreast-Info, Inc., 23 Nov. 2020, densebreast-info.org/for-patients/patient-questions-and-answers/. Accessed 9 Jan. 2021
  4. “State Legislation Map.” DenseBreast-Info, Inc., 5 Jan. 2021, densebreast-info.org/legislative-information/state-legislation-map/. Accessed 9 Jan. 2021.

 

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

w kategorii: 
Róża Ludwikowska

Masz pytania? Napisz do nas!

Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną

*Proszę wypełnić wszystkie pola prawidłowo

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego, zwykle odpowiadamy w ciągu 24h.