Badania AILIS – klauzula RODO

Klauzula informacyjna Rodo

 

 

  • Administratorem danych osobowych jest: iSalus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP 6793123952, reprezentowany przez Michała Matuszewskiego
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu zakwalifikowania do programu eksperymentalnego Ailis
  •  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z   dnia   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  •  Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Dane wrażliwe, w szczególności dane dotyczące zdrowia, będą przetwarzane w celu kwalifikacji do programu eksperymentalnego Ailis, przez iSalus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP 6793123952, reprezentowany przez Michała Matuszewskiego. W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu kwalifikacji do programu eksperymentalnego Ailis
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Sprawdź naszą ofertę inwestycyjną

*Proszę wypełnić wszystkie pola prawidłowo

Wiadomość wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego, zwykle odpowiadamy w ciągu 24h.